Консултации за архитекти

Във фазата на планиране се нуждаете от консултация за различните модели, възможностите за комбиниране и индивидуално оформление?

Или може би вече сте на етап строителна концепция и се нуждаете от техническа подкрепа и подробности по планираните строителни работи?

Възползвайте се от трупаното в продължение на десетилетия ноу-хау – нашите търговци ще Ви съпроводят и ще Ви консултират с удоволствие:

Моб.: +359 886 906 557 - гр. София и региона
Моб.: +359 885 328 853 - гр. Пловдив и региона
Моб.: +359 884 064 757 - гр. Варна и региона

тел.: +359 2 9434224
E-Mail: info.sof@hormann.bg