Мултифункционални врати

Стоманените пожароустойчиви врати H3 OD се конструират съгласно европейските изисквания в областта на противопожарната защита и са съобразени с предстоящата продуктова норма EN 16034, както и тествани съгласно DIN 4102 и EN 1634. Това означава: След въвеждане на продуктовите норми те заменят специфичните за държавите удостоверения за допускане. За проектирането на Вашите противопожарни врати все още са в сила тази европейска норма, както и евентуално специфичните за държавата изисквания.

Запознайте се отблизо

Пожароустойчиви и димозащитни врати

Пожароустойчиви и димозащитни врати

Щетите от пожар и дим могат да имат фатални, застрашаващи живота последици. Това прави оборудването с пожароустойчиви и димозащитни врати още по-значимо. Добре е, че можете да се доверите на изпитаните и допуснати за експлоатация в строителството пожароустойчиви и димозащитни врати на Hörmann.

Шумоизолирани врати

Шумоизолирани врати

Шумът не само намалява концентрацията, но може да предизвика също стрес и да Ви разболее трайно. Ето защо е важно шумът да се изолира възможно най-добре още там, където възниква. Шумоизолираните врати Hörmann с коефициент на шумоизолация до 61 dB дават своя решаващ принос за това.

Защитни врати

Защитни врати

Сигурността излиза на преден план! Вратите със защита срещу взлом на производителя Hörmann се тестват и сертифицират от 1999 г. съгласно европейските норми DIN ENV 1627 до 1630. Защитните врати с 2 крила с клас устойчивост RC 3 и пълна паник функция съгласно EN 1125 защитават надеждно Вашите аварийни изходи от опити за влизане с взлом.

Мултифункционални врати

Мултифункционални врати

За склад или офис, за вътре или за вън, с или без специално оборудване – обширният асортимент от мултифункционални врати Hörmann удовлетворява най-различни изисквания.

Добри причини да изберете мултифункционалните врати на Hörmann

Индивидуални конструкции

Индивидуални конструкции

Имате възможност да разширите основните функции на мултифункционалните врати (например пожароустойчивост) според индивидуалните изисквания. На Ваше разположение са многобройни допълнителни функции. Оборудвайте например Вашата пожароустойчива врата с предлаганото като опция оборудване RC 2, защитаващо срещу влизане с взлом.

Идентична визия на цялата система

Идентична визия на цялата система

Пожароустойчива или димозащитна врата – мултифункционалните врати Hörmann впечатляват с идентичната си визия до най-малкия детайл. Независимо от функциите си всички врати са перфектно съгласувани една с друга във визуално отношение. Така всички врати във Вашия обект изглеждат хармонично.

Достъп без бариери

Достъп без бариери

Автоматичните крилни врати Hörmann позволяват безпрепятствено преминаване и са универсално приложими. Нашите мултифункционални врати вече се предлагат оборудвани в завода със съответното задвижване. Можете да командвате автоматичната врата удобно с помощта на манипулатор, радарен датчик или датчик за движение или с командните елементи Hörmann с  радиосистемата BiSecur, като например комфортното дистанционно управление.

Разработени днес с поглед към бъдещето

Разработени днес с поглед към бъдещето

В съответствие с новите европейски продуктови норми EN 16034 и EN 14351:
Стоманените пожароустойчиви врати H3 OD се конструират съгласно европейските изисквания в областта на противопожарната защита и са съобразени с продуктовата норма EN 16034, както и тествани съгласно DIN 4102 и EN 1634. За Вас това означава: След въвеждане на продуктовите норми те заменят специфичните за държавите удостоверения за допускане.

За проектирането на Вашите противопожарни врати все още са в сила тази европейска норма, както и евентуално специфичните за държавата изисквания. Стоманените мултифункционални врати D65 OD са съобразени с продуктовата норма EN 14351 и се доставят с маркировка CE.
Каталози

Архитектурни консултации

Вие сте архитект и имате въпроси относно нашите продукти, проектирате и се нуждаете от консултация за различните модели, възможностите за комбиниране и индивидуално оформление? Или може би вече сте на етап строителна концепция и се нуждаете от техническа подкрепа и подробности по планираните строителни работи? Възползвайте се от трупаното в продължение на десетилетия ноу-хау ? нашите търговци ще Ви съпроводят и ще Ви консултират с удоволствие.

към консултации за архитекти