Контакт и сервиз

Контакт & Сервиз за частни обекти

За ценова оферта, продажба, монтаж и сервиз на продукти на Hörmann за частни обекти моля, обърнете се към оторизиран дистрибутор!

Хьорман България ЕООД

Хьорман България ЕООД

Гр. София, Казичене – 1532
Западна Индустриална Зона
Ул. "Фарма парк" № 19

Тел.: +359 2 943 4224
Факс: +359 2 944 1932
Е-Мail: info.sof@hormann.bg

Форма за контакт с представителството


Моля, попълнете всички полета, маркирани с *