Екологично и иновативно

Ние мислим зелено

Околна среда

Hörmann поема отговорност за околната среда и нашето бъдеще

Като семейно предприятие фирма Hörmann винаги е осъзнавала отговорността си към следващите поколения. Отговорността за своите сътрудници, за продуктите Hörmann, за ресурсите и за нашата околна среда. Днес поемаме тази си отговорност повече от всякога.

Щадене на ресурсите, увеличаване на мерките за опазване на климата...

...множество дребни мерки за една голяма цел

За Hörmann опазването на климата започва от детайлите: Само ако следим ежедневните си действия, ще можем да установим кои регулиращи винтове могат да се настроят, за да се пести още повече енергия и да работим още по съзнателно с нашите ресурси. Този постоянен ангажимент към нашата околна среда се изразява в мерки като използването на рециклирана хартия, CO2-неутралното изпращане на пощата или рециклирането на транспортни опаковки.

Иновативна техника, интелигентни системи...

...за 365 дни в годината осезаемо опазване на климата

С иновативни блокови ТЕЦ в много от заводите на Hörmann и интелигентна система за енергиен мениджмънт ние инвестираме в чисто бъдеще. С тези мерки се намаляват значително емисиите на CO2 и същевременно се засилва екологичното съзнание на всички участници – и то трайно.

Добро за околната среда...

...годишно над 16000 тона въглероден диоксид по-малко

Hörmann намалява годишните си емисии на CO2 с около 16000 тона, например чрез използване на енергия от възобновяеми източници. Същевременно в бъдеще, където това е възможно, заводите на Hörmann ще се свързват директно към локални вятърни електроцентрали. С тези стъпки намаляваме трайно отделяния от нас CO2 – и продължаваме да вървим по този път без отклонения.

Екологично произвеждани строителни елементи

Продуктите и производствените процеси на Hörmann, както и цялата организация се подобряват и усъвършенстват непрекъснато. Това важи в еднаква степен за качеството, енергийната ефективност, околната среда и здравеопазването, както и за безопасността на работното място. Всички служители на Hörmann допринасят за съвместното изпълнение на задачата в рамките на интегрираните системи за управление на качеството, околната среда, енергията и безопасността на работното място съгласно DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 и BS OHSAS 18001. Хоризонтална йерархия, открита и изпълнена с доверие комуникация подпомагат наложилите се системи за управление.

Екологични продукти за екологични проекти

От набавянето на суровините, през производството, чак до транспортната логистика – за Hörmann мисълта за околната среда и щаденето на ресурсите играят важна роля на всяка стъпка.
Hörmann произвежда екологично и днес. Екологично произведените и сертифицирани строителни елементи като мултифункционални врати намират приложение в иновативни строителни проекти: Седалището на Unilever и това на Spiegel в Hafencity, Хамбург са реномиран пример за екологичната ориентация.
Освен това продуктите на Hörmann намират директно приложение и в проекти, насочени към опазването на климата: като например стоманените врати Hörmann, монтирани във ветрогенератори.